Terapi

Samtale og støtte

Terapien foregår som samtaler, men jeg inddrager også gerne andre metoder i arbejdet. Det kan være tegning, korte meditationer, kropssansninger eller drømmeforståelse.

Hvad kan du få hjælp til?

Psykoterapi kan støtte dig, uanset om du står i en konkret krise eller oplever et mere generelt behov for udvikling. Vi arbejder med det, der fylder for dig, og som gør det svært at folde livet ud, som du gerne vil.

Hvis du har en følelse af, at noget må forandres, finder vi ud af det i fællesskab.

Det kan handle om

  • livskriser
  • familiekonflikter
  • problemer i relationer eller parforhold
  • utilfredshed med dig selv
  • følelsen af magtesløshed
  • følelsen af at være fastlåst.

Hvordan foregår terapien?

Et terapiforløb skal passe til dine behov. Derfor kan vi både mødes få gange i et kort forløb eller flere gange gennem en længere udviklingsproces. Du behøver ikke at vide, hvad der passer til din situation, når du kommer første gang. Vi taler om det, og dit behov kan ændre sig med tiden.

Psykoterapien er dynamisk. Det vil sige, at vi taler om dine tanker og følelser. Men du kan måske også have glæde af andre metoder som tegneterapi, visualiseringer eller korte meditationer, hvor du mærker, hvad der sker i din krop.

  • Hver session varer cirka 70 minutter.
  • Forløbet bliver kort eller langt, som du har behov for.
  • Vi taler sammen og arbejder med dynamiske og kreative metoder.

Hvad er kreativ terapi?

I den kreative psykoterapi kan vi arbejde med både nattens drømme og hverdagens konflikter. Vi kan udvikle sprog for betydningsfulde symboler og finde mening i mønstre. Vi kan tegne med farvekridt eller lukke øjnene og mærke kroppens reaktioner. Det kreative i terapien betyder, at vi går nye veje ind i de udfordringer, du sikkert allerede har tænkt over mange gange. Jeg hjælper dig til at finde glæde og ressourcer, som har ligget skjult under konflikter og tunge tanker.

Kreativ terapi er for alle. Også selv om du ikke føler dig kreativ, kan terapien åbne nye muligheder og vise en uventet vej frem.

Du kan læse mere på bloggen om kreativitet i selvudvikling og om kreativ skriveterapi.

Hvad er teorien bag terapien?

Jeg er uddannet psykoterapeut fra Vedfelt Instituttet, hvor vi bliver arbejder efter et princip om mesterlære. Det betyder, at jeg selv løbende er i terapi og arbejder med erfarne supervisorer i terapeutiske processer.

Den kybernetiske psykologi er den teoretiske baggrund for terapien, hvor vi tager udgangspunkt i personlighedens selvregulerende og selvhelbredende kræfter. I terapien arbejder vi for at styrke ressourcer i mennesket frem for at finde fejl og mangler. Jeg er trænet i at arbejde med sammenhænge mellem krop, bevidsthed, meditation og følelsesliv.

Kybernetisk psykoterapi arbejder med ubevidst intelligens og udfolder en integration af de bedste egenskaber fra de førende skoler for psykoterapi og selvudvikling. Kybernetisk psykoterapi tager udgangspunkt i den enkeltes ofte oversete ubevidste potentialer. Læs mere på vedfelt.dk